01 Anna-Redaelli 02 Anna-Redaelli AnnaRè, "Raccontami di te", tecnica mista 40x40cm 03 Anna-Redaelli AnnaRè, "Fly to the moon", tecnica mista 75x53cm 04 Anna-Redaelli AnnaRè, "Un bacio nel vento", tecnica mista 50x24cm 05 Anna-Redaelli AnnaRè, "Il mio doppio", tecnica mista 50x40cm 06 Anna-Redaelli AnnaRè, "Il tempo vola", tecnica mista 35x45cm
07 Anna-Redaelli AnnaRè, "Al di là dei sogni", tecnica mista 55x72cm 08 Anna-Redaelli AnnaRè, "L'attesa", tecnica mista 50x40cm 09 Anna-Redaelli AnnaRè, "Lo specchio", tecnica mista 34x38cm 10 Anna-Redaelli AnnaRè, "Oltre l'onda del mio spirito", tecnica mista 26x26cm 11 Anna-Redaelli AnnaRè, "Ora", tecnica mista 30x45cm 12 Anna-Redaelli AnnaRè, "Più sù", tecnica mista 30x45cm
13 Anna-Redaelli AnnaRè, "Cuore e anime", tecnica mista 24x34cm 14 Anna-Redaelli AnnaRè, "Le onde ritornano sempre", tecnica mista 50x70cm 15 Anna-Redaelli AnnaRè, "Il mio viaggio", tecnica mista 40x28cm 16 Anna-Redaelli AnnaRè, "Vento d'autunno", tecnica mista 30x60cm 17 Anna-Redaelli AnnaRè, "Probabilmente", tecnica mista 28x40cm 18 Anna-Redaelli AnnaRè, "A cercar ragione", tecnica mista 60x50cm
19 Anna-Redaelli AnnaRè, "Tramonto d'autunno", tecnica mista 35x35cm 20 Anna-Redaelli AnnaRe, "Il silenzio", tecnica mista 40x36cm 21 Anna-Redaelli AnnaRe, "La veste bianca", tecnica mista 28x33cm 22 Anna-Redaelli AnnaRe, "Sopra una bolla", tecnica mista 30x30cm 23 Anna-Redaelli AnnaRe, "Memorie", tecnica mista 50x70cm